Czy będą nowe drogi?

– W najbliższym czasie zostanie ogłoszonych ponad 50 przetargów na ponad 700 km nowych dróg ekspresowych za 31 mld zł. Przetargi na drogi zostaną ogłoszone już teraz, aby szybko uruchomić pieniądze dla Polski z unijnego funduszu spójności na lata 2014-2020 – zapowiedział minister transportu Sławomir Nowak.