Spada liczba zdających na prawo jazdy

Dla wielu osób w Polsce posiadanie prawa jazdy to dla wielu osób kluczowa sprawa. Brak takiego dokumentu może bardzo ograniczyć życie. Jednak według ostatnich analiz, liczba osób zdających egzamin na prawo jazdy jest coraz mniejsza. Część specjalistów, jako główną przyczynę wskazuje niż demograficzny, jednak inni doszukują się zupełnie innej przyczyn. Według, niektórych mała liczba chętnych…